Over Ons

Dutch Translations Sydney is een klein bedrijf dat sinds 2001 operationeel is. De hoofdvertaler en tolk is Tineke Millard. Zij is erkend door National Accreditation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) en is lid van Australian Institute of Interpreters and Translators (AUSIT) and the Netherlands Chamber of Commerce Australia (NCCA).  Een korte omschrijving vindt u hieronder.

Tineke is in België geboren en getogen en migreerde naar Australië in 1997. Ze heeft een diploma Licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen. Dit diploma werd gevalideerd door de Psychology Board of Australia. In 2001 werd Tineke geaccrediteerd als vertaler en tolk bij NAATI, richtte Dutch Translations op en werd lid van AUSIT. Haar eerste jaren in Australië werkte Tineke als administratief medewerker voor AUSIT waar ze belangrijke contacten legde met de vertaalwereld.

Bij- en nascholing is een belangrijk deel van het leven van een vertaler. Via online leesmateriaal en het bijwonen van workshops blijft Tineke op de hoogte van de recentste taalontwikkelingen. Daarnaast probeert ze België en Nederland zo vaak mogelijk te bezoeken Haar missie is het afleveren van vertalingen en tolkwerk van de hoogste kwaliteit waardoor haar bedrijf zich van de concurrentie kan onderscheiden.

Professioneel

Het professionele vertaal-en tolkwerk van Dutch Translations heeft een ongeëvenaarde reputatie. We zijn trots op de kwaliteit van ons werk en houden in alle gevallen de deontologische code van AUSIT aan.

Deskundig

De hoofdvertaler en -tolk bij Dutch Translations is Tineke Millard en is in België geboren en getogen. Zij is hoogopgeleid en ervaren in het leveren van vertaal-en tolkwerk voor de klanten van Dutch Translations doorheen Australië.

Betrouwbaar

U kan rekenen op Dutch Translations voor het leveren van betrouwbaar vertaal- en tolkwerk dat van een optimale kwaliteit getuigt.

Stipt

We doen er alles aan om ons te houden aan de gestelde levertermijnen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het vertaalwerk van Dutch Translations.

dutch to english translation services
NAATI Logo

NAATI – National Accreditation Authority for Translators and Interpreters

Het ‘National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd’ (NAATI) is de nationale instantie voor standaarden en accreditatie van vertalers en tolken in Australië. Het is de enige instantie die accreditatie verleent aan taalbeoefenaars die in Australië in deze sector willen werken.

AUSIT logo

AUSIT – Australian Institute of Interpreters and Translators Inc

De ‘Australian Institute of Interpreters and Translators’ (AUSIT) is de nationale vereniging van de vertaal- en tolksector. Leden moeten zich houden aan een strikte deontologische code en worden verondersteld zich continu bij te scholen. AUSIT biedt een forum voor uitwisseling en ontwikkeling van professionele relaties met collega’s, taalagentschappen, taaldienstgebruikers, overheidsdiensten, tertiaire instellingen en andere belanghebbenden. AUSIT waakt eveneens over de toepassing van ethische en kwaliteitsstandaarden doorheen de sector.

Netherlands-Chamber-of-Commerce-Australia

NCCA – Netherlands Chamber of Commerce Australia Inc

De ‘Netherlands Chamber of Commerce Australia’ is het commerciële netwerkplatform tussen Nederland en Australië en biedt haar leden en partners via vergaderingen, evenementen en promotionele activiteiten kansen ter bevordering van het zakendoen.

Vraag een vrijblijvende offerte bij Dutch Translations